O nás

Hravost, zvídavost, družnost

Tři instikty, se kterými přicházíme na svět. V Lesní školce Palučiny vytváříme dětem bezpečné, nehodnotící a podnětné prostředí, ve kterém mohou zkoumat svět kolem sebe. Poznávat přírodu, sebe, kamarády, dospělé v blízkosti a skrzeva takovou zkušenost mohou dojít k poznání, že "svět je dobrý" .

Společně prožíváme hodně času ve volné hře. Vyprávíme si příběhy, odpočíváme, smějeme se, radujeme, ale i pláčeme, vztekáme se a někdy se i trochu bojíme. Prožíváme roční období a lidové zvyky, zpíváme písničky a hrajeme na elementární hudební nástroje. Staráme se o zahrádku v duchu permakultury a v přírodě ochutnáváme vše, co je k snědku nebo ku léčení. Vaříme na ohni. Malujeme, kreslíme, modelujeme z hlíny a jinak všemožně tvoříme. Hrajeme divadlo.

Provoz

Nabízíme třídenní provoz 8.00h - 15.00h (Po, Út, Stř) s možností volby dvou nebo třídenního modelu docházky.

Ceny

3 dny - 2500,- Kč/měsíc nebo 2 dny - 1800,- Kč/měsíc

Kudy k nám

Průvodci

K vytvoření lesní školky nás vedly dosavadní učitelské zkušenosti, ale i to, že jsme sami rodiči. Jsme absolventy pedagogické fakulty (Ma - Ov, Čj - Hv) a filozofické fakulty (psychologie) a máme za sebou několikaletou zkušenost práce s dětmi na obou stupních ZŠ, ZUŠ, a v heterogenní skupině komunitní školy, s předškoláky. Dále jsme členy spolku Palučiny a setkávání s dětmi různého věku se věnujeme i ve "volném" čase. Pořádáme zážitkové kurzy pro děti, mládež a dospělé.

Snažíme se k práci přistupovat zodpovědně, a tak na sobě neustále pracujeme, dále se vzděláváme. Společně jsme absolvovali nebo se právě účastníme: kurzy Respektovat a být respektován, sebezkušenostní tříletý výcvik v hudebně-dramatických terapiích, vzdělávání v Intuitivní pedagogice, krizová intervence, dramaterapeutický výcvik ...

Koncepce

základ našeho přístupu

Příroda

Kultura

Společenství

Ve společenství dětí, rodičů a průvodců podporujeme atmosféru "co mohu udělat pro jeho lepší fungování" místo "co mi může přinést, co z toho budu mít".

Hra

Volná, neřízená hra je pro děti "hlavní pracovní náplň" dne a v naší školce jí je vytvořen dostatečný časový prostor. Průvodci dětem hru neorganizují, ani se jí nijak zvlášť neučastní. Z povzdálí však vše bedlivě pozorují.

Do školy

Školní skupina v lese

Od školního roku 2017/18 vytváříme skupinu školáků 1. - 5. ročníku. Školní skupina je nabídka pro rodiny, které se rozhodli pro domácí vzdělávání dětí. Nevytváříme tedy "školní instituci", ale místo pro setkání dětí a rodičů. Nabízíme možnost podílet se na společných projektech, starat se o zahradu, prožívat společné slavnosti jako odraz koloběhu přírody.

Historie

 • 1957

  SMT Palučiny

  V lesích nedaleko Janovic vzniká ze staré hájovny základna mladých turistů.

 • 2004

  Vznik Občanského sdružení Palučiny

  Zjistíš-li, že jedeš na mrtvém koni, sesedni. Palučinská základna u Janovic zaniká, zároveň však vstává z popela na novém místě v lese nedaleko Úherčic. Nabízíme pravidelné víkendové akce, letní tábor a během týdne pravidelné výtvarné dílny v chrudimské klubovně.

 • 2014

  Lesní klub Palučiny

  Začínáme s nepravidelnými setkáními s rodiči a dětmi na lesní základně, kde si společně hrajeme, zpíváme a jinak tvoříme.

 • 2015

  Lesní školka

  Během jara tohoto roku začínáme nabízet dvoudenní model docházky do lesní školky s pravidelným provozem Čt a Pá.

 • 2016

  Lesní školka

  Od šk. roku 2016/2017 nabízíme dvou a třídenní model docházky v pravidelném provozu Po, Út a Stř.

Lesní klub

Pro rodiče s dětmi a zájemce o lesní školku nabízíme nepravidelně jednou až dvakrát do měsíce setkání v lesním klubu.

Setkání probíhají v čase 9.00 - 12.00 obvykle v pátek a každé setkání je dopředu vyhlášeno.

Termíny pro jaro 2017: poslední předprázdninový 23. června

Každé setkání lesního klubu vyhlašujeme jako událost na facebooku. Pokud chcete zasílat informace po mailu, kontaktujte nás na honzahlavacem@gmail.com